skip to Main Content

Leerstoel duurzame transformatie, powered by BASF, Port of Antwerp & Randstad. 

Contactpersoon: Prof. Dr. Wayne Visser

Meer informatie via deze link.

AMS engageert zich al decennialang om de leiders van de toekomst klaar te stomen zodat ze mondiale uitdagingen aankunnen en via business een positieve kracht voor verandering kunnen zijn. De Leerstoel Duurzame Transformatie ondersteunt dit engagement via onderzoek, cocreatie en ontwikkeling.

Cocreatie

Via de Corporate Leadership Groups ondersteunen we de oprichting van actiegroepen van bedrijfsleiders om duurzame transformatie te stimuleren in een weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.

We integreren duurzame transformatie in opleidingsprogramma’s, zoals de SDG Exchange day.

We werken samen met UAntwerpen aan onderzoek en lesgeven in duurzaamheid via het Antwerp Partnership for Sustainability.

Om de samenwerking met UAntwerpen en Antwerp Partnership for Sustainability nog te stimuleren, hebben we ons netwerk in het Benelux-Frankrijk PRME Chapter (Principles for Responsible Management Education, onderdeel van het UN Global Compact) ingeschakeld. De belangrijkste focus van het PRME Chapter is het bevorderen van duurzame mindsets via interuniversitaire samenwerking in onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Onderzoek

Binnen deze leerstoel voeren we samenwerking met bedrijven fundamentele toegepaste onderzoeksprojecten uit rond het creëren van geïntegreerde waarde, duurzame transformatie, leiderschap en duurzame denkrichtingen. We faciliteren onze partners en klanten om deze te implementeren.

Ontwikkeling

We ontwikkelen duurzaamheidsprogramma’s en -tools die je laten kennismaken met de nieuwste trends en toepassingen in duurzame transformatie en die je helpen om de duurzaamheidsambities van je eigen organisatie te vertalen in innovatieprogramma’s. Momenteel bekijken we hoe een SDG Innovation Program er best uit zou zien.

Onze medewerkers zijn niet alleen academische experten in hun vakgebied, ze weten die kennis ook perfect over te brengen aan een breed professioneel publiek via inspirerende presentaties.

Leerstoel SDG Transitie, powered by Provincie Antwerpen

Contactpersoon: Prof. Dr. Luc Van Liedekerke

Voor lokale overheden over de hele wereld bieden de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een reeks geïntegreerde doelstellingen om meer welvarende, eerlijke en ecologisch duurzame steden en regio’s te bereiken. De SDG’s bieden een langetermijn kader om deze gedurfde en waardige doelstellingen te bereiken.

Door de voortgang naar de SDG’s te meten, krijgen steden en regio’s een belangrijk hulpmiddel, waarmee elke stad haar vooruitgang ten opzichte van de doelen kan benchmarken en kan vergelijken met gemeenschappen in de hele wereld. Met dit onderzoek willen we een SDG-index ontwikkelen die de regio Antwerpen onderzoekt.

Onze hoop is dat de Antwerp SDG Index niet alleen steden zal helpen hun vooruitgang te benchmarken, maar ook peer-to-peer uitwisseling van best practices mogelijk maakt. We zien de voordelen van deze uitwisseling van uitdagingen en best-practices ook in andere regio’s in de wereld (SDSN Networks).

Het gewenste doelstellingen van deze leerstoel zijn de volgende:

• Bereiken van een gedeelde meting van de mate van realisatie van de SDG’s op regio (Antwerps) niveau

• Een database opzetten met indicatoren voor stedelijke monitoring van SDG’s en relevante informatiekloven identificeren

• Selecteren van de actieprioriteiten voor  elke stad / grootstedelijk gebied

• Stimuleren van het debat over de rol van steden en over regionale actie inzake SDG’s

Leerstoel in Management Educatie voor Duurzaamheid

Contactpersoon: Prof. Dr. Lars Moratis

Deze leerstoel is in ontwikkeling en heeft tot doel nieuwe kennis en ideeën te ontwikkelen over de stand van zaken, strategieën voor en visies op managementeducatie voor duurzaamheid. De leerstoel zal bijdragen tot het proces van een duurzame transformatie via het onderwijzen van een nieuwe generatie leiders die bereid zijn dit proces te leiden. De duurzame ontwikkelingsdoelen zullen als leidraad dienen.

Back To Top
×Close search
Search